PRIMERS ANYS

fundadors Ressorgiment
D’esquerra a dreta: Pius Aries, Hipòlit Nadal i Mallol, Manel Cairol i Francesc Colomer.

Ressorgiment va nèixer a l’any 1916, a Buenos Aires, de la má de quatre catalans exiliats amb idees ben definides: Manel Cairol, Hipòlit Nadal i Mallol, Pius Aries i Francesc Colomer.

Aviat, Hipòlit Nadal va quedar sol com a director. Els seus companys i fundadors van anar desapareixent: van morir Pius Aries i Manel Cairol, i Francesc Colomer va deixar la redacció per atendre altres activitats catalanes. Nadal va continuar tot sol com a redactor permanent i director únic, trobant en els seus fills nascuts a l’Argentina, Roger de Llúria, Joan B., Maria Lluisa i Jordi, uns col.laboradors eficients i en la seva muller, Maria Burch, una companya i patriota alhora.

El primer número de la revista va aparèixer el mes d’agost de 1916 amb el títol ‘Resurgiment’. A partir del número 20 va adoptar el nom Ressorgiment, per tal d’adequar-se a les normes linguistiques de Pompeu Fabra. Sota aquest nom va perdurar al llarg de 677 números èssent, sens dubte el periòdic de més durada de la premsa catalana fet a l’estranger.

En el número 1 de Ressorgiment, a la pàgina 3, hi ha un article que representa molt bé la filosofia i objectius de la revista:

“No pretenem dir res trascendental, sinó amb el nostre exemple induir a l’estudi de la llengua, la literatura, la història catalanes i a meditar sobre la posició actual de Catalunya en el món. Si aixó assolim, el nostre sacrifici serà, amb escreix, recompensat.”

 

CITACIONS

maciaRessorgiment és la paraula que sonà amb to de profecía en l’albada del nostre desvetllament nacional i la que sonarà amb un ritme de victoria el dia de la nostra independencia”.  Francesc Macià, 1928.

“Ressorgiu el català digne i lliure que tants duen encare mort dintre i veureu el ressorgiment de Catalunya.” Francesc Macià, 1928.

Ressorgiment no fou, ni a l’inici ni mai, la clàssica publicació que cerca obtener algún superávit amb els anuncis i els subscriptors. Va néixer com a revista d’afirmació patriótica que reclama un fort voluntarianisme i aixi fou dins al darrer número.” Castells. Victor (1989). La Nostra Gent. Barcelona: Plaza & Janés.

Hipollit_&_Sr._Plá_1964
Josep Plà (dreta) visita la redacció de Ressorgiment i casa d’en Hipòlit Nadal. Buenos Aires. 1964

” En l’existència dels catalans d’Amèrica, l’esperit d’aquest vell emigrant del Port de la Selva ha marcat una orientació, avui momentàniament arraconada, però que es gairebé segur –potser- algun dia serà redescoberta i reimplantada.” Josep Pla, 1963.