Arxiu de la categoria: Obra

RECURSOS

Actualment, hi ha dos tipus de consultes per a cercar articles a Ressorgiment:

index nacente.JPG1) Index Nacente. Realitzat per les escriptores Elisea Nacente i Esperanza Nacente per encàrrec d’Obra Cultural Catalana de Buenos Aires. Es pot consultar únicament, a la Biblioteca Municipal del Port de la Selva.

http://ca.elportdelaselva.cat/ajuntament/serveis-municipals/biblioteca-municipal-229.html

Consta de 2 volums i és, bàsicament, un índex de TEMES.

  • Per exemple, desde “ACCIO CATALANA” fins a ” TEMES SOCIALS” en fulls A4.  En  el marge esquerra figuren els números de Ressorgiment on hi apareixen els temes.
  • 7443- “Comité Català Llibertat”, Concordia, Cordoba, Montevideo
  • L’apartat “EXPOSICIONS” ocupa més de 600 números des del 10010 a on figuren els temes Arts plàstiques , Apicultura, Art Modern, d’Ex-Libris, de ferrers, de dibuix i caricatura (com a curiosos), de gravats, de mosaics, etc.
  • En el cos de l’index hi apareixen els TEMES desenvolupats de la següent manera: per exemple:

PUBLICACIONS PERIÒDIQUES- Alli figuren, en dues columnes tipografiades i ordenats alfabèticament, publicacions com a: Gaseta literària catalana, Mèxic.                                                                p.5618; abr. 1945

Llavors, si agafem el volum de l’any 1945 i ens situem a la pàgina que indiquen ens trobem amb una descripció detallada de la publicació que començava a publicar-se a la capital de Mèxic a cura de Avelí Artís, de caire literari.

2) Index de la Biblioteca Nacional de Catalunya.Es la conversió en Thesaurus fet pels Serveis Documentals de la Biblioteca de Catalunya, a partir de la gran tasca de redacció i compilació realitzada per les senyores Elisea Nacente i Esperanza Nacente.

Es pot descarregar fent clic aqui:

Índex de la revista Ressorgiment 1 – Biblioteca de Catalunya

PRIMERS ANYS

fundadors Ressorgiment
D’esquerra a dreta: Pius Aries, Hipòlit Nadal i Mallol, Manel Cairol i Francesc Colomer.

Ressorgiment va nèixer a l’any 1916, a Buenos Aires, de la má de quatre catalans exiliats amb idees ben definides: Manel Cairol, Hipòlit Nadal i Mallol, Pius Aries i Francesc Colomer.

Aviat, Hipòlit Nadal va quedar sol com a director. Els seus companys i fundadors van anar desapareixent: van morir Pius Aries i Manel Cairol, i Francesc Colomer va deixar la redacció per atendre altres activitats catalanes. Nadal va continuar tot sol com a redactor permanent i director únic, trobant en els seus fills nascuts a l’Argentina, Roger de Llúria, Joan B., Maria Lluisa i Jordi, uns col.laboradors eficients i en la seva muller, Maria Burch, una companya i patriota alhora.

El primer número de la revista va aparèixer el mes d’agost de 1916 amb el títol ‘Resurgiment’. A partir del número 20 va adoptar el nom Ressorgiment, per tal d’adequar-se a les normes linguistiques de Pompeu Fabra. Sota aquest nom va perdurar al llarg de 677 números èssent, sens dubte el periòdic de més durada de la premsa catalana fet a l’estranger.

En el número 1 de Ressorgiment, a la pàgina 3, hi ha un article que representa molt bé la filosofia i objectius de la revista:

“No pretenem dir res trascendental, sinó amb el nostre exemple induir a l’estudi de la llengua, la literatura, la història catalanes i a meditar sobre la posició actual de Catalunya en el món. Si aixó assolim, el nostre sacrifici serà, amb escreix, recompensat.”