Cites

CITACIONS

maciaRessorgiment és la paraula que sonà amb to de profecía en l’albada del nostre desvetllament nacional i la que sonarà amb un ritme de victoria el dia de la nostra independencia”.  Francesc Macià, 1928.

“Ressorgiu el català digne i lliure que tants duen encare mort dintre i veureu el ressorgiment de Catalunya.” Francesc Macià, 1928.

Ressorgiment no fou, ni a l’inici ni mai, la clàssica publicació que cerca obtener algún superávit amb els anuncis i els subscriptors. Va néixer com a revista d’afirmació patriótica que reclama un fort voluntarianisme i aixi fou dins al darrer número.” Castells. Victor (1989). La Nostra Gent. Barcelona: Plaza & Janés.

Hipollit_&_Sr._Plá_1964
Josep Plà (dreta) visita la redacció de Ressorgiment i casa d’en Hipòlit Nadal. Buenos Aires. 1964

” En l’existència dels catalans d’Amèrica, l’esperit d’aquest vell emigrant del Port de la Selva ha marcat una orientació, avui momentàniament arraconada, però que es gairebé segur –potser- algun dia serà redescoberta i reimplantada.” Josep Pla, 1963.